• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla uczniów PZSZ w Dobrzeniu Małym

  Inwestycja w języki, ICT i przedsiębiorczość- kluczem do sukcesu uczniów PZSZ w Dobrzeniu Małym

  Cel projektu

  Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego w PZSZ w Dobrzeniu Małym, służącemu podniesieniu jakości kształcenia,wzmocnieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podniesieniu wiedzy i umiejętności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

  Uczestnicy

  Projekt zakłada organizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, informatyki oraz języków obcych dla uczniów Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym, którzy z własnej inicjatywy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z ww. przedmiotów.

  Rekrutacja uczestników trwa od 1 do 30 września 2009 roku w Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dobrzeniu Małym na podstawie indywidualnych zgłoszeń.

  Biuro projektu

  Godziny otwarcia 10.00-18.00
  OPOLE, ul. Damrota 10, V piętro,
  Tel/fax: 077 44 17 221,
  e-mail: info@bizneslingua.pl

  Certyfikaty

  Po zakończeniu zajęć przeprowadzony zostanie test końcowy z wszystkich przedmiotów i uczniowie, które osiągną wynik na poziomie 80%, otrzymają imienne certyfikaty ukończenia zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Centrum Języków Obcych Bizneslingua z Opola – www.bizneslingua.pl

  Miejsce szkoleń:

  Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym.

  Forma i zakres szkoleń

  Projekt przewiduje 512 godzin zajęć dodatkowo-wyrównawczych, które prowadzone będą w grupach max. 10-osobowych. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2009 roku i będą trwały do czerwca 2010 roku.

  Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu rekrutacji.

  Koszty szkoleń

  Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.
  Są one w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.