• Polski
  • English
  • Biuro KRAPKOWICE

    Pn-Pt 11.00 - 19.00

    tel. 77 466 11 52

    Biuro OPOLE

    Pn-Czw 10.00 - 18.00;
    Pt 9.00-17.00

    tel. 77 444 44 70

    KRAPKOWICE Office

    Mon-Fri 11.00-19.00

     tel. 77 466 11 52

    OPOLE Office

    Mon-Thu 10.00 - 18.00;
    Fri 9.00-17.00

    tel. 77 444 44 70

    Dla uczniów PZSZ w Dobrzeniu Małym

    Inwestycja w języki, ICT i przedsiębiorczość- kluczem do sukcesu uczniów PZSZ w Dobrzeniu Małym

    Cel projektu

    Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego w PZSZ w Dobrzeniu Małym, służącemu podniesieniu jakości kształcenia,wzmocnieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podniesieniu wiedzy i umiejętności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

    Uczestnicy

    Projekt zakłada organizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, informatyki oraz języków obcych dla uczniów Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym, którzy z własnej inicjatywy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z ww. przedmiotów.

    Rekrutacja uczestników trwa od 1 do 30 września 2009 roku w Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Dobrzeniu Małym na podstawie indywidualnych zgłoszeń.

    Biuro projektu

    Godziny otwarcia 10.00-18.00
    OPOLE, ul. Damrota 10, V piętro,
    Tel/fax: 077 44 17 221,
    e-mail: info@bizneslingua.pl

    Certyfikaty

    Po zakończeniu zajęć przeprowadzony zostanie test końcowy z wszystkich przedmiotów i uczniowie, które osiągną wynik na poziomie 80%, otrzymają imienne certyfikaty ukończenia zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

    Organizacja szkoleń

    Organizatorem szkoleń jest Centrum Języków Obcych Bizneslingua z Opola – www.bizneslingua.pl

    Miejsce szkoleń:

    Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym.

    Forma i zakres szkoleń

    Projekt przewiduje 512 godzin zajęć dodatkowo-wyrównawczych, które prowadzone będą w grupach max. 10-osobowych. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2009 roku i będą trwały do czerwca 2010 roku.

    Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu rekrutacji.

    Koszty szkoleń

    Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.
    Są one w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.