• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla uczniów gminy Gogolin

  „Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin”

  Cel projektu:

  Wsparcie indywidualnego procesu kształcenia uczniów objętych projektem w szkołach podstawowych Gminy Gogolin zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami oraz ich możliwościami psychofizycznymi.

  Projekt zakłada realizację:

  – zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  – zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami,
  – gimnastykę korekcyjną,
  – zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno–przyrodniczo.

  Uczestnicy:

  Projektem objęci są uczniowie klas I-III czterech szkół podstawowych Gminy Gogolin:
  – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie,
  – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie,
  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni,
  – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim,

  Realizator projektu:

  Realizatorem zajęć jest Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Krapkowicach.

  Okres realizacji projektu:

  Zajęcia rozpoczną się w grudniu 2012 roku i będą trwały do maja 2013 roku.