• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla osób w wieku od 15 do 30 lat

  O projekcie:

  Projekt „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowany jest w trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

  Okres realizacji Projektu: 01.03.2013r. – 31.12.2014r.

  Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 25c, 45-315 Opole, a Partnerem Projektu – Izba Rzemieślnicza (organizacja pracodawców) Handwerkskammer Mannheim Rhein – Neckar – Odenwald – B1, 1-2 Mannheim 68 – 159 Niemcy.

  Uczestnikami Projektu będzie 200. mieszkańców województwa opolskiego, pozostających bez zatrudnienia, w wieku od 15. do 30. r.ż.

  Kryteria dostępu do Projektu:

  • wiek od 15 do 30 r.ż. (w dniu przystąpienia do Projektu)
  • zameldowanie stałe lub czasowe na terenie województwa opolskiego
  • pozostawanie bez zatrudnienia – osoba niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej (osoba nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnej, umowy – zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych), zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

  Wszyscy uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem i przejdą całą ścieżkę obejmującą:

  1. poradnictwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania (pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym)
  2. poradnictwo zawodowe – warsztat aktywnego poszukiwania pracy (jeden dzień)
  3. wsparcie psychologiczne – spotkanie z psychologiem (jedno spotkanie)
  4. poradnictwo zawodowe – Indywidualny Plan Działania (drugie spotkanie z doradcą zawodowym)
  5. szkolenie zawodowe z modułem języka niemieckiego, dopasowane do potrzeb uczestnika i rynku pracy
  6. staż zawodowy w Polsce (6 miesięcy) lub praktyka zawodowa w Niemczech (6 tygodni)
  7. pośrednictwo pracy (dwa spotkania z pośrednikiem pracy)

   

  Ponadto Uczestnicy będą objęci wsparciem jobcoacha (asystenta pracy) podczas zatrudnienia po zakończeniu Projektu i/lub w czasie trwania stażu w Polsce.

  Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Projektodawcy przy ulicy Oleskiej 127, 45-231 Opole. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Telefon: (77) 44 231 44. Interesanci przyjmowani są w godzinach od 9.00 do 14.00.

  Zapraszamy na stronę www.kompetencje.wup.opole.pl

  Miejsce szkoleń:

  Wszystkie zajęcia grup z języka niemieckiego biorące udział w projekcie pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” będą odbywały się na ul. Kośnego 72, 45-372 Opole na II piętrze.

  Terminy szkoleń:

  1. Harmonogram zajęć I nabór gr. N1A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  2. Harmonogram zajęć I nabór gr. N1A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  3. Harmonogram zajęć II nabór gr. N2A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  4. Harmonogram zajęć II nabór gr. N2A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  5. Harmonogram zajęć III nabór gr. N3A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  6. Harmonogram zajęć III nabór gr. N3A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  7. Harmonogram zajęć III nabór gr. N3A3 Pobierz Word Pobierz Pdf
  8. Harmonogram zajęć IV nabór gr. N4A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  9. Harmonogram zajęć IV nabór gr. N4A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  10. Harmonogram zajęć V nabór gr. N5A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  11. Harmonogram zajęć V nabór gr. N5A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  12. Harmonogram zajęć VI nabór gr. N6A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  13. Harmonogram zajęć VI nabór gr. N6A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  13. Harmonogram zajęć VI nabór gr. N6A3 Pobierz Word Pobierz Pdf
  14. Harmonogram zajęć VII nabór gr. N7A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  15. Harmonogram zajęć VII nabór gr. N7A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  16. Harmonogram zajęć VIII nabór gr. N8A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  17. Harmonogram zajęć VIII nabór gr. N8A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  18. Harmonogram zajęć IX nabór gr. N9A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  19. Harmonogram zajęć IX nabór gr. N9B1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  20. Harmonogram zajęć X nabór gr. N10A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  21. Harmonogram zajęć X nabór gr. N10A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  22. Harmonogram zajęć X nabór gr. N11B1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  23. Harmonogram zajęć XI nabór gr. N11A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  24. Harmonogram zajęć XI nabór gr. N11A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  25. Harmonogram zajęć XII nabór gr. N12A1A Pobierz Word Pobierz Pdf
  26. Harmonogram zajęć XII nabór gr. N12A1B Pobierz Word Pobierz Pdf
  26. Harmonogram zajęć XII nabór gr. N12A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  27. Harmonogram zajęć XIII nabór gr. N13A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  28. Harmonogram zajęć XIII nabór gr. N13A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  29. Harmonogram zajęć XIII nabór gr. N13B1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  30. Harmonogram zajęć XIV nabór gr. N14A1A Pobierz Word Pobierz Pdf
  31. Harmonogram zajęć XIV nabór gr. N14A1B Pobierz Word Pobierz Pdf
  32. Harmonogram zajęć XIV nabór gr. N14A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  33. Harmonogram zajęć XV nabór gr. N15A1A Pobierz Word Pobierz Pdf
  34. Harmonogram zajęć XV nabór gr. N15A1B Pobierz Word Pobierz Pdf
  35. Harmonogram zajęć XV nabór gr. N15A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  36. Harmonogram zajęć XVI nabór gr. N16A1 Pobierz Word Pobierz Pdf
  37. Harmonogram zajęć XVI nabór gr. N16A2 Pobierz Word Pobierz Pdf
  38. Harmonogram zajęć XVII nabór gr. N17A2 Pobierz Word Pobierz Pdf

  Do pobrania ulotka *.PDF ulotka ulotka strona 1 oraz ulotka strona 2