• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla nauczycieli

  Egzaminy British Council i Instytutu Goethego kluczem do nauczania języków obcych jako drugiego przedmiotu.

  Cel projektu

  Celem projektu jest zdobycie przez 80 nauczycieli województwa opolskiego kwalifikacji w zakresie nauczania drugiego przedmioty, jakim jest
  j. angielski lub niemiecki oraz przekwalifikowanie tychże nauczycieli do kształcenia osób dorosłych.

  Uczestnicy

  Projekt zakłada przygotowanie 80 nauczycieli do międzynarodowych egzaminów FCE, CAE, CPE oraz ZD, ZMP II, ZOP, KDS, GDS – by umożliwić im prowadzenie nauki jako drugiego przedmiotu.

  W projekcie mogą wziąć udział:
  – nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenach wiejskich, zarówno lektorzy tychże szkół jak i nauczyciele prowadzący inne przedmioty;
  -osoby posiadające co najmniej średniozaawansowaną znajomość języka obcego.

  Rekrutacja uczestników trwa od 01 do 31 października 2010 roku i odbywa się poprzez jedną z wybranych form:

  1. telefoniczną z biurem projektu ( 0 77 44 17 221 ),
  2. mailem na adres info@bizneslingua.pl

  O przyjęciu do udziału w projekcie będzie decydowała liczba punktów uzyskanych na teście kwalifikacyjnym.

  Biuro projektu

  Godziny otwarcia 10.00-18.00
  OPOLE, ul. Damrota 10, V piętro,
  Tel/fax: 077 44 17 221,
  e-mail: info@bizneslingua.pl

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Opolu

  Miejsce szkoleń

  Zajęcia będą odbywały się w Opolu i w gminach woj. opolskiego w okresie od X 2010 do VI 2011 w cyklu 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

  Forma i zakres szkoleń

  Projekt przewiduje 120 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, które prowadzone będą w 10 grupach 8 osobowych. Zajęcia rozpoczną się w ostatnim tygodniu października 2010 roku w cyklu 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny i będą trwały do czerwca 2011 roku. Projekt obejmuje również szkolenia z andragogiki.

  Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu rekrutacji. Nauka języka obcego prowadzona będzie w porze popołudniowej.

  Koszty szkoleń

  Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.
  Są one w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty.