• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla mikro i małych przedsiębiorstw

  Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

   

  Cel projektu

  Celem projektu jest podniesienie potencjału kapitału ludzkiego mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego.

  Projekt zakłada:

  1. szkolenia językowe z następujących języków:
  – angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, holenderski;

  2. szkolenia z zarządzania i przedsiębiorczości o następującej tematyce:
  – profesjonalna obsługa klienta,
  – efektywne negocjacje,
  – komunikacja interpersonalna,
  – autoprezentacja, wystąpienia publiczne,
  – motywowanie pracowników w biznesie,
  – profesjonalna rekrutacja i selekcja,
  – zasady efektywnej współpracy w zespole,
  – savoir-vivre w biznesie,
  – skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych,
  – zasady sporządzania studium wykonalności wg RPO WO,
  – prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL,
  – analiza finansowa przedsięwzięcia – czyli jak efektywnie, prawidłowo i wiarygodnie dokonać oceny ekonomicznej planowanej inwestycji.

  Uczestnicy

  W projekcie mogą wziąć udział:
  – osoby pracujące w mikro bądź małych przedsiębiorstwach na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
  – zamieszkałe lub pracujące na terenie województwa opolskiego.

  Rekrutacja

  Rekrutacja uczestników trwa przez cały czas i odbywa się poprzez jedną z wybranych form:
  1. telefoniczną z biurem projektu (0 77 44 444 70)
  2. mailem na adres info@bizneslingua.pl

  W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby, które ukończyły 45 rok życia.

  Biuro projektu

  Godziny otwarcia 8.00-19.00
  Opole, ul. Ozimska 63A
  Tel/fax: 077 444 44 70
  e-mail: info@bizneslingua.pl

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Opolu

  Miejsce i terminy szkoleń

  Szkolenia językowe będą odbywały się w Opolu od III 2011 w cyklu 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

  Koszty szkoleń

  Szkolenia są refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

  Dokumenty wymagane od pracownika (uczestnika szkoleń)

  – Kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
  – Deklaracja uczestnictwa w projekcje Pobierz Word Pobierz Pdf
  – Formularz zgłoszeniowy Pobierz Word Pobierz Pdf
  – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizualizacji Pobierz Word Pobierz Pdf
  – Regulamin szkolenia Pobierz Word Pobierz Pdf

  Dokumenty wymagane od pracodawcy

  – Umowa szkoleniowa Pobierz Word Pobierz Pdf

  Zał. nr 1 – Regulamin szkoleniaPobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 2 – Zestawienie informacji o oddelegowanym pracowniku i wybranych szkoleniach Pobierz Excel Pobierz Pdf
  Zał. nr 3 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwiePobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcje Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 5 – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 6 – Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną