• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla mieszkańców Opolszczyzny

  „Projekt na miarę potrzeb-szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych z województwa opolskiego”

  Cel projektu

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 144 os.dorosłych ( 100K i 44M ) znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności TIK, znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz usługi doradcze.

  Projekt zakłada:

  1. realizację doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej.
  2. szkolenia językowe z następujących języków:
   – język angielski, niemiecki
  3. realizację szkoleń ECDL

  Uczestnicy

  W projekcie mogą wziąć udział:
  – zamieszkałe na terenie województwa opolskiego,
  – osoby dorosłe powyżej 18 rok życia,

  W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby:
  – z terenów wiejskich,
  – osoby powyżej 50 roku życia,
  – osoby posiadające niskie kwalifikacje,
  – osoby niepełnosprawne,
  – osoby bezrobotne,
  – osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zainteresowane z własnej inicjatywy
  zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji

  Rekrutacja

  Rekrutacja uczestników trwa przez cały czas i odbywa się poprzez jedną z wybranych form:
  1. telefoniczną z biurem projektu (0 77 44 444 70)
  2. mailem na adres info@bizneslingua.pl

  Biuro projektu

  Siedziba główna w OPOLU:
  Godziny otwarcia :
  Pon.-Czw.10.00-18.00
  Pt. 9.00 – 17.00
  Opole, ul. Kośnego 72
  Tel/fax: 077 444 44 70
  e-mail: info@bizneslingua.pl,

  Oddział w KRAPKOWICACH:
  Godziny otwarcia 11.00-19.00
  Krapkowice, ul. Grunwaldzka 3
  Tel/fax: 077 466 11 52
  e-mail: krapkowice@bizneslingua.pl, j.tupko@bizneslingua.pl

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Opolu.

  Miejsce i terminy szkoleń

  Szkolenia językowe będą odbywały się w Opolu i Krapkowicach od X 2017 w cyklu 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne i obejmują 120 godzin, z kolei szkolenia komputerowe ECDL w układzie 3 dni po 5 godzin lekcyjnych i obejmują 48 godzin.

  Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej będą się odbywały w Opolu i Krapkowicach od X 2017 roku w cyklu 4 godziny dla osoby niepełnosprawnej oraz 2 godziny dla pozostałych uczestników szkolenia.

  Koszty szkoleń

  Szkolenia są refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 09.03. Wsparcie kształcenia ustawicznego.

  Dokumenty wymagane od uczestnika szkolenia

  – Deklaracja uczestnictwa w projekcje Pobierz Word | Pobierz Pdf
  – Umowa Szkoleniowo –Doradcza Pobierz Word | Pobierz Pdf
  – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizualizacji Pobierz Word | Pobierz Pdf
  – Regulamin szkolenia Pobierz Word | Pobierz Pdf
  – Deklaracja uczestnika projektu (emeryci) Pobierz Word | Pobierz Pdf