• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla mieszkańców Dobrzenia Wielkiego

  Integracja po angielsku i niemiecku w Dobrzeniu Wielkim w partnerstwie pomiędzy Bizneslinguą Centrum Języków Obcych w Opolu a Gminą Dobrzeń Wielki

  Cel projektu

  Celem projektu jest wsparcie inicjatywy szkoleniowej dla 40 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego poprzez realizację warsztatów z języka angielskiego oraz niemieckiego.

  Uczestnicy

  Projekt zakłada przeprowadzenie kursów w formie warsztatów dla 40 osób dorosłych ( 4 grupy po 10 osób) z języka angielskiego i niemieckiego dla mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki.

  Rekrutacja uczestników trwa od 01 do 30 września 2010 roku i odbywa się poprzez jedną z wybranych form.

  1. telefoniczną z biurem projektu ( 0 77 44 17 221 ),
  2. mailem na adres info@bizneslingua.pl

  O przyjęciu uczestnika do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  Biuro projektu

  Godziny otwarcia 10.00-18.00
  OPOLE, ul. Damrota 10, V piętro,
  Tel/fax: 077 44 17 221,
  e-mail:  info@bizneslingua.pl

  Certyfikaty

  Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej przeprowadzony zostanie test końcowy i wszystkie osoby, które osiągną wynik na poziomie 80%, otrzymają imienne certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego.

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Opolu

  Miejsce szkoleń

  Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
  Forma i zakres szkoleń
  Projekt przewiduje 76 godzin dydaktycznych dla każdej grupy, które prowadzone będą w 4 grupach 10-osobowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Zajęcia rozpoczną się w pierwszym tygodniu października 2010 roku w cyklu 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny i będą trwały do końca lutego.

  Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu rekrutacji. Nauka języka obcego prowadzona będzie w porze popołudniowej.

  Koszty szkoleń

  Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.
  Są one w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.