• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla mieszkańców Chrząstowic

  Aktywni mieszkańcy Gminy Chrząstowice -projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Bizneslinguą Centrum Języków Obcych w Opolu a Gminą Chrząstowice

  Cel projektu

  Celem projektu jest organizacja kursów języka angielskiego oraz warsztatów z samorozwoju dla mieszkańców Gminy Chrząstowice.

  Uczestnicy

  Projekt zakłada organizację 3 kursów języka angielskiego dla 30 dorosłych mieszkańców gminy, którzy z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje językowe.

  Rekrutacja uczestników trwa od 8 grudnia 2008 roku do 9 stycznia 2009 roku i odbywa się poprzez jedną z wybranych form:

  1. telefoniczną z biurem projektu ( 0 77 44 17 221 ),
  2. mailem na adres info@bizneslingua.pl
  3. zgłoszenie w Referacie Kultury i Oświaty Urzędu Gminy w Chrząstowicach.

  O przyjęciu uczestnika do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  Biuro projektu

  Godziny otwarcia 10.00-18.00
  OPOLE, ul. Damrota 10, V piętro,
  Tel/fax: 077 44 17 221,
  e-mail: info@bizneslingua.pl

  Certyfikaty

  Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej przeprowadzony zostanie test końcowy i wszystkie osoby, które osiągną wynik na poziomie 80%, otrzymają imienne certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego.

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Centrum Języków Obcych Bizneslingua z Opola – www.bizneslingua.pl
  Miejsce szkoleń: Gmina Chrząstowice.

  Forma i zakres szkoleń

  Projekt przewiduje 80 godzin nauki języka, która prowadzona będzie w 3 grupach 10-osobowych na terenie Gminy Chrząstwice. Zajęcia rozpoczną się w ostatnim tygodniu stycznia 2009 roku w cyklu 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny i będą trwały do czerwca 2009 roku.

  Ponadto kursy językowe wzbogacone zostaną 10-godzinnymi warsztatami z samorozwoju prowadzonymi w języku angielskim lub polskim, w zależności od poziomu zaawansowania uczestników projektu.

  Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu rekrutacji. Nauka języka angielskiego prowadzona będzie w porze popołudniowej.

  Koszty szkoleń

  Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.
  Są one w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.