• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla lekarzy

  Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie medycznego języka angielskiego i umiejętności interpersonalnych lekarzy województwa opolskiego

  Cel projektu

  Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie medycznego języka angielskiego i umiejętności interpersonalnych lekarzy województwa opolskiego.

  Uczestnicy

  Projekt adresowany jest do 80 lekarzy zamieszkujących i pracujących na terenie województwa opolskiego, którzy z własnej inicjatywy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

  Warunki udziału w projekcie określa regulamin.

  Rekrutacja Uczestników trwa od 3 do 17 listopada 2008 roku i odbywa się poprzez jedną z wybranych form:

  1. wypełnienie elektronicznego formularza,
  2. pobranie formularza w formacie Word, wypełnienie i odesłanie faxem na nr 077 44 17 221, mailem na adres info@bizneslingua.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu,
  3. wypełnienie formularza w formacie Word i osobiste dostarczenie do siedziby Biura Projektu.

  O przyjęciu uczestnika do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  Biuro projektu

  Godziny otwarcia 10.00-18.00
  OPOLE, ul. Damrota 10, V piętro,
  Tel/fax: 077 44 17 221,
  e-mail: info@bizneslingua.pl

  Certyfikaty

  Po zakończeniu całej ścieżki szkoleniowej przeprowadzony zostanie test końcowy i wszystkie osoby, które osiągną wynik na poziomie 80%, otrzymają imienne certyfikaty ukończenia kursu w zakresie medycznego języka angielskiego.

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Centrum Języków Obcych Bizneslingua z Opola – www.bizneslingua.pl Miejsce szkoleń: Opole, ul. Damrota 10, V piętro.

  Forma i zakres szkoleń

  Szkolenie składa się z sesji tematycznych, z których każda poświęcona jest innemu zagadnieniu związanemu z językiem medycyny. Program kursu nie jest sztywny, powstanie na podstawie analizy potrzeb językowych uczestników, a na użytek kursu zostanie stworzony skrypt zawierający materiały dydaktyczne. Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów polskich i zagranicznych, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, poparte zdobytym doświadczeniem w kraju i za granicą. Szkolenie obejmie:

   • Szkolenie z zakresu General English
   • Szkolenie z zakresu terminologii medycznej, tj. morfologia terminów specjalistycznych, podstawowe słownictwo z dziedziny anatomii, fizjologii i patologii
   • Doskonalenie umiejętności sprawnej lektury prasy fachowej (praca na tekstach paralelnych, tłumaczenie) oraz komunikowania się w sytuacjach związanych z życiem zawodowym (symulacje językowe).

  Szkolenie przewiduje 120 godzin nauki języka, a prowadzone będzie w 8 grupach 10-osobowych.
  Ponadto szkolenia wzbogacone zostaną 6-godzinnymi warsztatami z komunikacji interpersonalnej prowadzonymi w języku angielskim.

  Rozkład zajęć podany zostanie po zakończeniu rekrutacji.

  Koszty szkoleń

  Udział w szkoleniach jest całkowicie BEZPŁATNY.
  Są one w całości refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.