• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Dla handlowców

  „Z impactem w przyszłość”

   

  Cel projektu:

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji sprzedażowych i interpersonalnych pracowników mikro i małych przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego.

  Projekt zakłada:

  Szkolenia z Jednolitego Systemu Sprzedaży IMPACT (4 dni=32h):
  – różnice pomiędzy potrzebami a pragnieniami klienta,
  – kwalifikowanie klientów,
  – przygotowanie rozmowy,
  – modelowanie relacji (wyjaśnienie, poznanie i zastosowanie umiejętności),
  – potrzeby klienta (poznanie technik służących opracowaniu efektywnych pytań),
  – adaptacja relacji (rozróżnienie pomiędzy tradycyjną sprzedażą opartą na prezentacji a sprzedażą opartą na zastosowaniach,
  – cementowanie ustaleń,
  – zawieranie transakcji (jak prosić o zamówienia, wzmacniać i cementować ustalenia),
  – praca warsztatowa na studium przypadków,
  – inteligencja emocjonalna w sprzedaży.

  Realizacja coachingu wdrożeniowego:

  – wdrażanie i umacnianie wiedzy i kompetencji uzyskanych na szkoleniu,
  – wyznaczanie celów sprzedażowych,
  – wdrażanie umiejętności związanych z kolejnymi etapami Jednolitego Systemu IMPACT.
  Realizacja coachingu odbywa się za pomocą platformy internetowej oraz spotkań grupowych.

  Uczestnicy:

  W projekcie mogą wziąć udział:
  – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pracodawcy oraz pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw branży spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, budowlanej, drzewnej, usługowej z województwa opolskiego;
  – pracujący na podstawie umowy o pracę posiadający co najmniej wykształcenie średnie.

  Rekrutacja:

  W pierwszej kolejności rekrutowane będą podmioty prowadzące działalność poza Opolem oraz kobiety.

  Biuro projektu:

  Godziny otwarcia 10.00-18.00
  45-368 Opole, ul. Ozimska 63A
  Tel.: 518 250 400
  e-mail: info@bizneslingua.pl

  Realizator projektu:

  FPL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piramowicza 9; tel.: (42) 6 300 900

  Miejsce i terminy szkoleń:

  Projekt przewiduje 32 godzinny kurs w cyklu 4 dni po 8 godzin. Szkolenia będą organizowane w Opolu oraz Krapkowicach od marca 2012 roku do kwietnia 2013 roku.

   

  tabelka

  Koszty szkoleń:

  Udział w szkoleniu objęty jest pomocą de minimis – co oznacza, że jest w 100% dofinansowane.

  Dokumenty wymagane od pracodawcy:

  – Regulamin uczestnictwa w projekcie Pobierz Word Pobierz Pdf

  Zał. nr 1- Kwestionariusz kwalifikacyjny przedsiębiorstwa Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 2- Kopia KRS/ wypisu z ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorcy- potwierdzone za zgodność z oryginałem ( nie starszy niż 3 miesiące wstecz od daty zawarcia umowy)
  Zał. nr 3- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przedsiębiorstwa oraz niepodleganiu wyłączeniom Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 4- Oświadczenie o pomocy de minimis Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 5- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 7- Oświadczenie przedsiębiorcy o kwalifikowalności pracownika Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 9- Umowa o przystąpienie do projektu szkoleniowego Pobierz Word Pobierz Pdf

  Dokumenty wymagane od pracownika:

  Zał. nr 6- Kwestionariusz kwalifikacyjny delegowanego pracownika Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 8- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz Word Pobierz Pdf