• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Agencje pracy i instytucje szkoleniowe

  Wysoce wykwalifikowana kadra instytucji rynku pracy

  Cel projektu

  Celem projektu jest wzmocnienie efektywności i podniesienie jakości funkcjonowania instytucji rynku pracy w województwie opolskim przez dostosowanie kwalifikacji i kompetencji kadr do zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy oraz wymagań stawianych przez poszukujących pracy i pracodawców.

  Projekt zakłada:

  1. szkolenia językowe z następujących języków:
  – angielski, holenderski;

  2. szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji na pełnionym stanowisku pracy o następującej tematyce:
  – zaawansowane techniki rekrutacji i selekcji,
  – dobór kadr metodą Assessment Centre i Development Centre,
  – Direct Search,
  – strategia personalna i planowanie zatrudnienia,
  – zarządzanie relacjami z klientem biznesowym, w tym zagranicznym,
  – efektywne negocjacje,
  – etykieta biznesu,
  – komunikacja interpersonalna.

  Uczestnicy

  W projekcie mogą wziąć udział:
  – osoby pracujące w mikro bądź małych przedsiębiorstwach ( agencje rynku pracy bądź instytucje szkoleniowe) na umowę o pracę,
  – zamieszkałe i pracujące na terenie województwa opolskiego.

  Rekrutacja

  Rekrutacja uczestników trwa przez cały czas i odbywa się poprzez jedną z wybranych form:
  1. telefoniczną z biurem projektu (0 77 44 444 70)
  2. mailem na adres info@bizneslingua.pl bądź a.siwirska@bizneslingua.pl

  Biuro projektu

  Siedziba główna w OPOLU:
  Godziny otwarcia 8.00-19.00
  Opole, ul. Ozimska 63A
  Tel/fax: 077 444 44 70
  e-mail: info@bizneslingua.pl, a.siwirska@bizneslingua.pl

  Oddział w KRAPKOWICACH:
  Godziny otwarcia 8.00-19.00
  Krapkowice, ul. Grunwaldzka 3
  Tel/fax: 077 466 11 52
  e-mail: krapkowice@bizneslingua.pl, j.tupko@bizneslingua.pl

  Organizacja szkoleń

  Organizatorem szkoleń jest Bizneslingua Centrum Języków Obcych w Opolu

  Miejsce i terminy szkoleń

  Szkolenia językowe będą odbywały się w Opolu i Krapkowicach od X 2012 w cyklu 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne i obejmują 120 godzin, z kolei szkolenia tematyczne w układzie 2 dni po 8 godzin każdy.

  Koszty szkoleń

  Szkolenia są refinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

  Dokumenty wymagane od pracownika (uczestnika szkoleń):

  Zał. nr 1- Regulamin uczestnictwa w projekcie Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 4- Deklaracja uczestnictwa w projekcje Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 5- Oświadczenie uczestnika projektu Pobierz Word Pobierz Pdf

  Dokumenty wymagane od pracodawcy:

  – Umowa szkoleniowa Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 1- Regulamin uczestnictwa w projekciePobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 2- Zestawienie informacji o oddelegowanym pracowniku i wybranych szkoleniach Pobierz Excel Pobierz Pdf
  Zał. nr 3- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 3a- Oświadczenie Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. nr 3b- Oświadczenie Pobierz Word Pobierz Pdf
  Zał. – kopia sprawozdań finansowych z 3 ostatnich lat: 2009, 2010, 2011*
  * dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

  Harmonogram szkoleń w miesiącu marcu Pobierz Word Pobierz Pdf