• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Szkolenia językowe

  W Bizneslingua szkolenia językowe traktuje się jako złożony projekt, który zgodnie z cyklem działania zorganizowanego obejmuje fazy: przygotowania, realizacji i kontroli.

  W fazie przygotowania:

  •  zapoznajemy się z oczekiwaniami osób zlecających szkolenie oraz samych uczestników, by móc zaproponować szkolenie idealnie dopasowane do potrzeb firmy;
  • uzgadniamy zasady i warunki realizacji kursów
  • oceniamy poziom zaawansowania słuchaczy (ocena obejmuje również wskazanie poziomu zaawansowania w skali Rady Europy)
  • uzgadniamy ostateczny format szkolenia: podział na grupy, programy (cele) dla każdej grupy, grafik zajęć, skład lektorski.

  W fazie realizacji:

  • dobieramy materiały szkoleniowe
  • prowadzimy proces nauczania
  • monitorujemy postępy słuchaczy poprzez: bieżącą opiekę metodyczną, elastyczne dopasowanie programu, powtórzenia i testy, obserwację zajęć przez metodyka Bizneslingua, ankiety ewaluacyjne
  • przeprowadzamy testy sprawdzające wiedzę uczestników szkoleń
  • zapewniamy kompleksową obsługę administracyjną kontraktu

  W fazie kontroli:

  • badamy efektywność szkoleń w odniesieniu do wstępnych założeń poprzez przeprowadzenie testów końcowych
  • przedstawiamy zlecającym szkolenie oraz uczestnikom wyniki testów oraz postępów poszczególnych słuchaczy wraz z opiniami lektorów i rekomendacjami co do dalszego rozwoju
  • sporządzamy raport z realizacji programu szkolenia w ujęciu grupowym i indywidualnym
  • wydajemy słuchaczom certyfikaty
  • przedstawiamy ofertę kontynuacji szkolenia