• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Język polski dla obcokrajowców

  Cel

  Celem kursów języka polskiego jest zdobycie umiejętności komunikacji w języku polskim w zakresie słownictwa i tematów ogólnych na różnych poziomach zaawansowania – od całkowicie początkującego po wysoko zaawansowany.

  Program

  Program zakłada wprowadzenie do języka polskiego poprzez aktywne nauczanie w sytuacjach biurowych i towarzyskich, jak też zapoznanie obcokrajowców ze stylem życia w Polsce, z uwzględnieniem różnic kulturowych. W przypadku kadr zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych może obejmować aktywną naukę języka polskiego w kontekście negocjacji, prezentacji, udziału w spotkaniach i codziennych spraw biurowych. Zakres tematyczny, leksykalny, gramatyczny i funkcjonalny jest ustalany indywidualnie i, przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Przebieg kursu jest podzielony na moduły poświęcone tematom wybranym poprzez analizę potrzeb uczestników i rekomendowanym przez lektora. Oprócz rozwijania umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pisanie i rozumienie tekstów, w zależności od założonych celów. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, rozwiązują testy i piszą egzamin końcowy, na podstawie którego lektor przygotowuje rekomendację dla każdego uczestnika na dalszy etap nauki.

  Podręczniki

  • W zależności od poziomu wykorzystywane są następujące podręczniki:
   Hurra po polsku 1, 2, 3, Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, wydawca: Prolog
  • Odkrywamy język polski. Gramatyka dla uczących (się) języka polskiego jako obcego , Liliana Madelska, Małgorzata Warchoł-Schlottmann,; wydawca: Prolog
  • Cześć, jak się masz? I spotykamy się w Polsce, Władysław Miodunka, wydawca: Universitas
  • Test kwalifikacyjny po polsku, Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska, wydawca: Prolog