• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  General English

  Cel

  Celem każdego z kursów języka angielskiego i niemieckiego jest zdobycie przez uczestników umiejętności komunikacji w języku angielskim lub niemieckim w zakresie słownictwa i tematów ogólnych, na różnych poziomach zaawansowania – od całkowicie początkującego po wysoko zaawansowany.

  Program

  Zakres tematyczny, leksykalny, gramatyczny i funkcjonalny każdego kursu jest ustalany indywidualnie dla konkretnych uczestników i przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Przebieg szkolenia jest podzielony na moduły poświęcone tematom wybranym poprzez analizę potrzeb przez uczestników i rekomendowanych przez lektora. Oprócz rozwijania umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, w trakcie kursu uczestnicy ćwiczą pisanie i rozumienie tekstów, w zależności od założonych celów. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, rozwiązują testy i piszą egzamin końcowy, na podstawie którego lektor przygotowuje indywidualne rekomendacje dla każdego uczestnika na dalszy etap nauki.

  Podręczniki

  • W zależności od poziomu kursu wykorzystywane są następujące podręczniki:
   New English File Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate Oxford University Press;
  • International Express New Edition Pre-Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate Oxford University Press;
  • Inside Out Beginner, Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate – Macmillan Publishing.