• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Business English

  Cel

  Celem każdego z kursów Business English i Wirtschaftsdeutsch jest zdobycie przez uczestników umiejętności poprawnego i płynnego porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim w oparciu o konteksty i tematy z różnych dziedzin biznesu. Celem szkolenia jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności mówienia, jak również równomierny rozwój pozostałych podstawowych umiejętności językowych (czytania, pisania i rozumienia ze słuchu).

  Program

  Zakres każdego szkolenia jest ustalany indywidualnie dla konkretnych uczestników, w oparciu o wymierne cele, przy określeniu czasu trwania i intensywności kursu. Zawsze jest oparty na wskazaniach z analizy potrzeb i oczekiwań, przeprowadzonej zarówno wśród uczestników, jak i ich przełożonych. Programy koncentrują się na ćwiczeniu umiejętności biznesowych w odniesieniu do realiów i zainteresowań uczestników. Słuchacze poznają niezbędne słownictwo i struktury językowe, ale także zdobywają wiedzę i pewność siebie poprzez ćwiczenia symulujące rzeczywiste wydarzenia biznesowe, dyskusje, negocjacje, symulacje spotkań, jak również prezentacje przeprowadzane przez słuchaczy. Systematycznie wprowadzane jestsłownictwo biznesowe z dziedzin takich jak marketing, zarządzanie, finanse, bankowość, reklama.

  Podręczniki

  W zależności od poziomu kursu wykorzystywane są następujące podręczniki:

  • Intelligent Business Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced – Pearson Longman;
  • Market Leader Elementary, Pre- Intermediate, Intermediate, Upper- Intermediate, Advanced – Pearson Longman;
  • Pass Cambridge BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher- Summertown Publishing.