• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Kursy egzaminacyjne

  Kursy egzaminacyjne organizowane są z języków: angielskiego i niemieckiego.

  Kursy egzaminacyjne przygotowują do następujących egzaminów:
  j. angielski:
  – KET (Key English Test)
  – PET (Preliminary English Test)
  – FCE (First Certificate in English)
  – CAE (Certificate in Advanced English)
  – CPE (Certificate of Proficiency in English)

  j. niemiecki:
  – ZD (Zertifikat Deutsch)
  – ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung)
  – ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)
  – KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)
  – GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom)

  Kursy egzaminacyjne – nastawione są na zebranie i uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań. Na zajęciach ćwiczone są umiejętności mówienia, słuchania, pisania, czytania ze zrozumieniem; zagadnienia leksykalno-gramatyczne wykładane są w wymiarze niezbędnym do zaliczenia egzaminu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy egzaminacyjne, nastawione są na rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy.

  Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut.

  Celem kursów ogólnych jest:

  – zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi,
  – uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki na odpowiednim poziomie,
  – rozszerzenie zakresu słownictwa,
  – rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego,
  – wyćwiczenie umiejętności wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych,
  – opanowanie techniki pisania różnych typów tekstów.

  W ramach kursu egzaminacyjnego otrzymują Państwo:

  – moduł 120 lekcji językowych z wykwalifikowanym i doświadczonym nauczycielem,
  – zajęcia w grupach 5 – 9 osobowych, składających się wyłącznie z osób dorosłych,
  – zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne,
  – nowe eleganckie sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  – bezpłatne materiały egzaminacyjne,
  – bezpłatny udział w egzaminie próbnym – mock exam,
  – bezpłatne konsultacje językowe,
  – 2 pisemne raporty z postępów językowych,
  – certyfikat ukończenia kursu,
  – możliwość odrabiania nieobecności,
  – bezpłatny conversation club,
  – bezpłatny dostęp do kafejki internetowej,
  – bezpłatny dostęp do biblioteczki obcojęzycznej,
  – bezpłatny udział w imprezach i eventach organizowanych przez Bizneslingua,
  – rabaty na podręczniki dla stałych klientów,
  – prezent od Bizneslingua.