• Polski
 • English
 • Biuro KRAPKOWICE

  Pon.-Czw. 10-18; Pt. 8-16

  tel. 77 466 11 52

  Biuro OPOLE

  Pon.-Pt. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  KRAPKOWICE Office

  Mon.-Thurs. 10-18; Fri. 8-16

   tel. 77 466 11 52

  OPOLE Office

  Mon.-Fri. 10.00-18.00

  tel. 77 444 44 70

  Kursy dla maturzystów

  Kursy ogólne organizowane są z języków: angielskiego i niemieckiego.

  Kursy dla maturzystów przeznaczone są dla słuchaczy, którzy w danym roku będą zdawali maturę. Na zajęciach, w zależności od stopnia zaawansowania, analizowane są odpowiednie części egzaminu dojrzałości oraz omawiane wszelkie zadania, jakie może napotkać przyszły maturzysta, np. uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie czy sporządzenie krótkiego lub dłuższego tekstu użytkowego, np. notatki, listu. Struktura i układ przerabianych ćwiczeń są identyczne z formami obowiązującymi na prawdziwym egzaminie maturalnym. Na zajęciach przerabiane są specjalnie przygotowane zestawy egzaminacyjne, co pozwala naszym słuchaczom efektywnie przygotować się do matury.

  Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

  Celem kursów ogólnych jest:

  – zapoznanie się ze strategią rozwiązywania testów egzaminacyjnych
  – tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych
  – rozszerzenie zakresu słownictwa
  – rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych.

  W ramach kursu maturalnego otrzymują Państwo:

  – moduł 90 lekcji językowych z wykwalifikowanym i doświadczonym nauczycielem,
  – zajęcia w grupach 5- 9 osobowych,
  – zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne,
  – nowe eleganckie sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  – bezpłatne materiały do nauki języków obcych,
  – bezpłatne konsultacje językowe,
  – 2 pisemne raporty z postępów językowych,
  – certyfikat ukończenia kursu,
  – bezpłatny udział w imprezach i eventach organizowanych przez Bizneslingua,
  – rabaty na podręczniki dla stałych klientów,
  – prezent od Bizneslingua.